top of page

פסיכותרפיה אישית למבוגרים, מתבגרים וילדים

מהם ההבדלים בין טיפול פסיכולוגי וייעוץ פסיכולוגי ?

 

ישנן נקודות דמיון ושוני בין טיפול פסיכולוגי לבין ייעוץ פסיכולוגי.

 

טיפול פסיכולוגי:

 • מתמקד במצוקות ובקשיים (חרדה, דיכאון, הפרעות אכילה, הפרעות אישיות),

 • מנסה להוביל לשינוי והתפתחות משמעותיים.

 • נוגע לעיתים בבעיה ממוקדת ולעיתים מנסה להוביל שינוי רחב ורב מימדי בחיי האדם.

 • לפי גישות מסוימות נדרש פרק זמן ארוך לשינוי משמעותי. גישות אחרות רואות טיפול קצר כיעיל .

 

ייעוץ פסיכולוגי:

 • בד"כ עוסק בבעיות וקשיים ממוקדים.

 • נוגע בד"כ בסוגיות הקשורות בהתפתחות, התמודדות והסתגלות לאורך החיים ולאו דווקא בבעיות נפשיות (התמודדות עם גיל ההתבגרות, הדרכת הורים, ייעוץ זוגי, ייעוץ קריירה, ייעוץ לעת פרישה וכד') או בסוגיות הקשורות להתמודדות עם אירועים חיצוניים, כגון: טראומה, פיטורין, טיפול רפואי, אימוץ ילדים ועוד.

 • פועל בד"כ מתוך תפיסת המטופל/ת כלקוח/ה.

 • לרוב ממוקד ותחום בזמן.

 

מתי פונים לטיפול ?

אנשים פונים לטיפול מסיבות שונות:

 • מצוקה נפשית

 • ושי בתפקוד בתחומים שונים

 • קשיים ביחסים בינאישיים

 • קושי בקבלת החלטות

 • צורך בהתפתחות והעצמה אישית
   

פעמים רבות הסיבות משולבות זו בזו ולעיתים הן ממוקדות. רוב הפונים/ות מגיעים מיוזמתם. לעיתים, מופנים אנשים לטיפול ע"י בני משפחה או גורמים מקצועיים אחרים (רופאים). במיקרים אלו חשוב וקשה יותר להגדיר את המוטיבציה לטיפול.

 

מתי פונים לטיפול ?

אנשים פונים לטיפול מסיבות שונות:

 • מצוקה נפשית

 • ושי בתפקוד בתחומים שונים

 • קשיים ביחסים בינאישיים

 • קושי בקבלת החלטות

 • צורך בהתפתחות והעצמה אישית

פעמים רבות הסיבות משולבות זו בזו ולעיתים הן ממוקדות. רוב הפונים/ות מגיעים מיוזמתם. לעיתים, מופנים אנשים לטיפול ע"י בני משפחה או גורמים מקצועיים אחרים (רופאים). במיקרים אלו חשוב וקשה יותר להגדיר את המוטיבציה לטיפול.

 

כיצד מתנהל הטיפול ?

 

השלב הראשון: אבחון ומיקוד

טיפול וייעוץ מתחילים בתהליך אבחון שבעזרתו, לאחר היכרות מקצועית מעמיקה, מנסה המטפל/ת להגדיר ולמקד:

 

 • מה המטרות והצרכים של הפונה

 • איך ובאיזה הקשר ניתן להבין את הקושי שמביא המטופל/ת

 • מהו התהליך הטיפולי המתאים למטופל/ת

 • מיהו המטפל/ת המתאים ביותר למימוש התהליך

 • מה יהיה משך הזמן המשוער של התהליך הטיפולי

 

השלב השני: תהליך הטיפול

 • שלב זה נמשך לעיתים מספר פגישות ולעיתים הינו ארוך יותר.

 • בתהליך זה מנסים להגיע אל המטרות שאובחנו והוגדרו בתחילת התהליך.

 • התהליך דורש ריכוז ומאמץ הן מהמטופל/ת והן מהמטפל/ת ושניהם נושאים באחריות לקידומו באופן הדדי.

 • כמו בכל תהליך ישנן התקדמויות ונסיגות, התפתחויות ומצבי תקיעות שחשוב להיות מוכנים אליהם.

 • המטפל/ת והמטופל/ת משוחחים בניהם גם על הנושא שהביא את המטופל לטיפול וגם על התהליך עצמו והתקדמותו. זהו תהליך משותף.

 • השינוי מתבטא לעיתים בהרגשה, לעיתים ביחסים הבינאישיים ולעיתים בתפקוד של המטופל/ת. בחלק מהטיפולים אנו רואים התקדמות מהירה וברורה ובחלק עובדים על מישורים מורכבים ועמוקים יותר הדורשים תהליך ארוך, מורכב ויסודי.

 • הקשר הטיפולי הינו מעבדה המשמשת לבחינת דפוסי תקשורת וקשר ויצירת מודעות. כל אלו מסייעים לצמיחה והתפתחות אישית.

 

השלב השלישי: סיום הטפול

 

 • סיום הטיפול נקבע במשותף ע"י המטפל/ת והמטופל/ת כאשר הם חשים שהתהליך מוצה בהצלחה ותוצאותיו יציבות.

 • הסיום דורש עיבוד של תהליך משמעותי על מנת להבטיח את תוצאותיו החיוביות.

 • לעיתים, לקראת סיום הטיפול ישנה התגברות מחודשת של הקשיים. עיבוד הסיום במספר פגישות מסייע לפיתרון המצב.

 • מקובל לחזור לפנות למטפל/ת לפי הצורך לאחר סיום הטיפול.

 

bottom of page