top of page

פסיכותרפיה להומואים / לסביות / ביסקסואלים / טרנסג'נדרים ומתלבטים/ות

פסיכותרפיה מסורתית תפסה הומוסקסואליות כסטייה ו/או פתולוגיה שיש לשנות. תפיסה זו השתלבה היטב בתפיסות חברתיות הומופוביות. קונטקסט שיפוטי ומתייג זה השפיע, בתורו, על הדימוי העצמי והתפיסה העצמית של הומואים ולסביות. התפתחות השיח הפמיניסטי והקווירי, לצד התפתחות השיח על מיעוטים העשירו ואפשרו כינונו של שיח אחר על הומוסקסואליות.


'קבוצת שיח' מחוייבת לטיפול וייעוץ מעצים ותומך בהומואים/ לסביות/ ביסקסואלים/ות וטרנסג'נדרים/ות, מתוך קבלה והעדר שיפוטיות.אנו מאמינים/ות כי עמדה מקבלת ומעצימה תוך התייחסות להקשר החברתי-הומופובי בתוכו אנו חיים, תאפשר מרחב בטוח לעבודה על קשיים ומצוקות, כמו גם מרחב בטוח לבדיקה ולגילוי עצמי.

bottom of page