top of page

סדנת הדרכה מקוונת בפסיכותרפיה מתוך עמדה התייחסותית – ד"ר שרון זיו ביימן

רקע:

 הפסיכותרפיה ההתייחסותית מציעה כי התהליך הטיפולי על מטרותיו ותהליכי השינוי הנכללים בו מתרחש בתוך המפגש האינטרסובייקטיבי בין המטפלת למטופלת. המטרות אליהן יחתור הטיפול והתערבויות המטפלת יתעצבו באופן חיוני ובלתי נמנע בתוך המרחב הבינאישי שייווצר ביניהם באופן מתמשך לאורך הטיפול. הגישה מניחה כי תהליכים טיפוליים מערבים באופן חיוני ובלתי נמנע את הרבדים האישיים, הבינאישיים וההקשרים החברתיים של המטופלת והמטפלת. הנחת העבודה של הגישה היא כי התהליך הטיפולי ממוקד התובנה, השינוי החוויתי, ההתנהגותי או הבינאישי שזור תמיד בתוך מארג של תהליכים אינטרסובייקטיביים שקיומם   חיוניים ליצירת השינוי. לעיתים התהליכים האינטרסובייקטיביים מהווים את ליבת תהליך השינוי ולעיתים הם מצע לתהליכי שינוי אחרים .

המקרים הטיפוליים ידונו בקבוצה תוך העמקת ההיכרות עם מושגי יסוד בגישה ההתייחסותית - הכרה הדדית אל מול קומפלמנטריות תוך העמקה והרחבה של חוויית העצמי והאחר, אנאקטמנט (מימוש בפעולה) ביחסי העברה תוך תנועה בין שחזור ושינוי בקשר הטיפולי, הבניה הדדית, טראומה ודיסוציאציה אל מול הכרה, פורמולציה ומנטליזציה בהקשר דיאדי, מפגש עם העצמי המרובה והדיאלקטיקה שלו בין קבוע והמשכי לבין משתנה ומתחדש.

אופי הסדנה:

סדנת  ההדרכה תשלב הדרכה קבוצתית יחד עם למידה תיאורטית. מדי מפגש יובא טיפול להדרכה. הדיון בטיפול יוביל להתמקדות בסוגיה תיאורטית. לקראת המפגש הבא ישלח חומר קריאה אודות הסוגיה ובמפגש הבא תוצג סקירה של הספרות אודות סוגיה זו תוך חיבור למקרה.


מבנה ומשך:

26 מפגשים בין אוקטובר ליוני, בימי ה', בין השעות 12:00 ל- 14:30.

מספר משתתפים: בסדנה יהיו עד שמונה משתתפות.ים. כל אחת ואחד מהמשתתפים יציגו שלוש פעמים במהלך הסדנה.


קהל היעד:

פסיכולוגים מומחים או בשלבים מתקדמים של ההתמחות בכל תחומי המומחיות, עובדים סוציאליים ומטפלים באומנות בעלי תואר שני המוסמכים או בעלי ניסיון בפסיכותרפיה ופסיכיאטרים – אשר למדו קורס מבוא העוסק בעקרונות הגישה ההתייחסותית.


עלות:

220 ₪ למפגש, ס"ה 5720 ₪ לכל המפגשים. התשלום יגבה ב 4-8 תשלומים.

טופס רישום לצורך קבלת מידע וקביעת פגישה אישית

תודה שהשארת פרטים, ניצור איתך קשר בקרוב !

אודות המנחה:

 שרון זיו – ביימן (PhD) - פסיכולוגית קלינית, חברת סגל בבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו ומובילה את פעילות מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה. מנהלת בתוך מכון מפרשים את "עוגן – תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה". מייסדת שותפה ב"קבוצת שיח – מכון לפסיכותרפיה התייחסותית". לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית. מטפלת במבוגרים וזוגות. תפיסתה הטיפולית מדגישה אינטגרציה מתוך עמדה התייחסותית. חוקרת את השפעותיה המגוונות של החשיפה העצמית של המטפל על מטופלים שונים בשלבי טיפול שונים ואת השפעת תמהיל המיומנויות של המטפל בשלבי הטיפול השונים על הצלחת הפגישה הטיפולית והטיפול בכללותו אצל מטופלים בעלי מאפיינים שונים.

bottom of page