top of page

תכנית ההכשרה בפסיכותרפיה התייחסותית

 

קבוצת שיח מובילה תכנית הכשרה ארבע שנתית בפסיכותרפיה התייחסותית מזה כ 20 שנים.

התכנית, שהינה חלוצה בארץ מבחינת הוראת פסיכותרפיה התייחסותית, מכילה שעות רבות של הדרכה אישית וקבוצתית, כמו גם סמינרים קלינים ותאורטים בנושא פסיכותרפיה פסיכואנליטית התייחסותית. כך, נוצר מרחב ללימוד והבנת עקרונות העמדה ההתייחסותית והתאורטיקנים הבולטים בשדה זה.

 

לתכנית נבחרים פסיכולוגים קלינים אשר לצד ההדרכות והליווי התאורטי, עובדים ומטפלים במכון עם מטופלים המופנים אליהם.

 

bottom of page